CompAir's nye FourCore-kompressorsortiment: CompAir FourCore

Læs mere om hvad du reelt opnår i det grønne regnestykke med CompAir FourCore

CompAir har netop annonceret lanceringen af sit nye FourCore-kompressorsortiment. Serien kommer til at indeholde 160, 200 og 250 kW, og kombinerer den bedste lufteffektivitet med et lille fodaftryk og bæredygtigt design. På trods af at være en totrins-kompressor svarer fodaftrykket til det du typisk ser ved en ettrins-kompressor. 

Ikke alene betyder det at teknologien bliver mere tilgængelig for virksomheder, hvor pladsen er træng, men den nye teknologi gør samtidig at modellerne kan tilbyde op til 8 procent mere effektivitet inde for det oliesmurte segment.

Hvorfor hedder den FourCore? 

Kernen i disse nyeste modeller er CompAirs nye GD10-DS luftedne, hvor serien tager sit 'FourCore' navn fra. Den kompakte to-trins luftende bruger fire gear frem for tre. Den nye GD10-DS luftende er halvintegreret, med oliefilter, kontrol- og temperaturventiler og fordelingssystem alle integreret i luftendens 'pakke'. Dette resulterer i færre forbindelser og rørledninger, hvilket minimerer sandsynligheden for lækager og muliggør lettere service.

Mere bæredygtighed for øje i designet

Det nye FourCore-sortiment er også designet med det formål at reducere affald og forbedre bæredygtighed i hele produktets livscyklus. De nye kompressorer er udviklet med henblik på at reducere antallet af unødvendige dele og materialer, opnået gennem de nyeste produktinnovationer og designløsninger.

Bæredygtighed i tal - hvad du reelt opnår i det grønne regnestykke

Det grønne regnestykke kan nemt blive lidt abstrakt, så for at konkretisere det kommer der her nogle eksempler. Sammenligner man en 160 kW FourCore med en traditionel kompressor i et scenarie, hvor de begge kører 8.000 timer om året, da kan du reducere udledelse af drivhusgasser med hvad der svarer til 32 personbilers gennemsnitlige udledning gennem et helt år. Omregner vi det til én enkelt personbil, så vil det svare til at den bil kører lige under 600.000 km på et år (!). Dette er den samme mængde kul, der er udskilt af 181 hektar skov.

Bæredygtighed gennem forbrug af færre materialer

Sammenlignet med en konventionel totrins-kompressor bruger den nye 200 kW-model 22 procent færre materialer og kan hjælpe med at reducere affald med op til 19 procent. Og med forudsagte tilbagebetalingsperioder på mellem kun et til to år på grund af de betydelige energibesparelser, der er mulige med CompAirs FourCore-sortiment, kan virksomheder være sikre på, at de investerer i en trykluftløsning, der vil have stor indflydelse på deres bund linje.

Ønsker man yderligere besparelser kan et varmegenvindingssystem også anvendes her, og kan nemt monteres på de nye FourCore-kompressorer. 

Hvis du er interesseret i at høre mere, så kontakt os på 4320 2600 eller på www.granzow.dk. 

}