Are you heating the great outdoors with your compressor?

Cirka 10% af al elektricitet, der bruges i industrien, bliver brugt til trykluftsystemer
Vi ved fra termodynamikkens love, at omkring 94% af denne energi omdannes til varme og at den spildes til atmosfæren, idet der opstår en stor spredning gennem motoren, kølesystemet og især via oliekøleren.  

Et varmegenvindingssystem til luftkompressorer giver dig mulighed for at genanvende overskydende varme til din fordel. Ved at omdirigere den varme olie til en højeffektiv olie til vandvarmeveksler, kan varmen overføres til vand, hvilket hæver temperaturen til et krævet niveau for en lang række anvendelser.

Vi leverer det hele så du ikke skal bekymre dig om noget
Vi leverer et fabriksmonteret integreret system og har evnen til at eftermontere installerede systemer inklusiv alt rørarbejde og fittings. Uanset hvad resulterer de lave investeringsomkostninger i langsigtede omkostningsfordele. Mit dit nuværende system betaler du for driften af din kompressor (herunder også den varme, den genererer) og så betaler du yderligere for at nedkøle dit system – så hvorfor ikke bruge den varme til noget produktivt, nu du i forvejen betaler for den?

Ingen varme går til spilde - det er godt for pengepungen og miljøet
Vi bruger udsugningsventilatorer og mekanisk ventilation for at nå slutmålet med frisk luft og funktionel opvarmning, der kan forbedre dine omkostningsbesparelser, fordi den ellers spildte varme bruges fornuftigt. Derudover vil genanvendelse af varme som biprodukt reducere niveauerne af C02-emissioner. Uanset om det er en nybygning eller ej, kan vi levere krævede gendannelsesenheder.

Kontakt os i dag, og hør om, hvordan du kan undgå at fyre for gråspurvene. Ring 4320 2600 eller kontakt os på info@granzow.dk.

}