Handelsbetingelser

1. GENERELT

1.1 Disse vilkår og betingelser (“betingelserne”) gælder for bestilling af produkter (“produkterne”) fra Granzows webshop eller pr. telefon (distancesalg) til levering i Danmark. 

1.2 De betingelser, som gælder for produkter, der udbydes til salg på dette website, er anført nedenfor. Ved at afkrydse feltet “Jeg har læst og accepteret” på bestillingsformularen og indsende bestillingen, accepterer og indvilliger du i at være underlagt betingelserne.

1.3 Granzow A/S forbeholder sig ret til at ændre betingelserne til enhver tid og uden varsel. Sådanne ændringer vil dog ikke gælde for bestillinger, som er indsendt, før de ændrede betingelser er offentliggjort på websitet.

1.4 Med hensyn til betingelser vedrørende brug af websitet og fortrolighedsregler, henvises der til denne side.

1.5 Hvis du handler som privatperson eller enmandsvirksomhed, gemmer vi kun dine privatoplysninger til fakturering, fragt og forsendelse. Du kan til enhver tid kontakte Granzow A/S, og bede om at få slettet dine data i vores it systemer.

1.6 Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til betingelserne, meddelelser om fortrydelse, ophævelse, returnering eller refundering, kontakt venligst:

Granzow A/S, Ejby Industrivej 26, 2600 Glostrup. E-mail: info@granzow.dk.

2. AFGIVELSE AF BESTILLING

2.1 En bestilling kan afgives online ved at udfylde bestillingsformularen på websitet.

2.2 Alle produkter leveres efter tilgængelighed. Vi kontakter dig hurtigst muligt pr. e-mail, telefon eller post, såfremt de bestilte produkter ikke er tilgængelige.

2.3 Vi tilstræber at opretholde en høj kvalitet af de billeder, som offentliggøres på websitet, men vær venligst opmærksom på, at det bestilte produkt kan afvige i farve/design fra det på websitet fremviste.

2.4 Hvis du har oplyst en gyldig e-mailadresse, underretter vi dig så hurtigt som muligt for at bekræfte din bestilling og for at bekræfte dine oplysninger. I denne forbindelse vil du modtage et unikt ordrenummer, som skal anvendes ved al kommunikation med Granzow A/S.

3. LEVERING

3.1 Det bestilte produkt leveres i originaldesign. Granzow forbeholder sig ret til at foretage mindre tekniske ændringer, som ikke påvirker produktets funktionalitet.

3.2 Produkter, der er anført som “på lager”, vil som udgangspunkt blive leveret inden for 7 hverdage og produkter anført som “ikke på lager” vil som udgangspunkt blive leveret inden for 21 hverdage. Såfremt produkterne ikke er tilgængelige inden for den anslåede leveringstid, vil du blive underrettet herom.

3.3 Hvis et produkt ikke er tilgængeligt i den bestilte mængde, underretter vi dig herom, og du kan herefter beslutte, om du ønsker at bestille en sådan mindre mængde eller annullere bestillingen.

3.4 Granzow A/S kan efter eget skøn beslutte at foretage dellevering. Hvis dette sker, påløber der ingen ekstraomkostninger. Der bliver kun opkrævet betaling for én levering.

3.5 Hvis levering ikke er mulig inden for 30 dage, er du berettiget til at annullere bestillingen. Såfremt der er foretaget betaling, vil en sådan betaling blive tilbagebetalt af os inden for 30 dage.

3.6 Levering til døgnpost foretages ikke. Alle leverancer sendes med GLS til pakkeshop, eller med Dansk Fragtmænd.

4. PRISER OG LEVERINGSOMKOSTNINGER

4.1 Alle priser er opgivet i danske kroner. De priser, der er offentliggjort på websitet er ekslusive moms, og eksklusive eventuelle skatter og afgifter samt leveringsomkostninger.

4.2 Skatter og afgifter samt leveringsomkostninger kan variere fra tid til anden og afhængig af leveringsmåde, og disse omkostninger beregnes separat og fremgår af websitet, når du afgiver bestillingen. Den samlede pris, som er anført på bestillingsformularen, udgør det samlede skyldige beløb for de bestilte produkter.

4.3 Du accepterer at godtgøre Granzow A/S eventuelle ekstra forsendelses- og/eller ekspeditionsomkostninger påløbet som følge af din undladelse af at modtage eller afhente leveringen i overensstemmelse med de aftalte leveringsbetingelser.

5. BETALING

5.1 Du kan betale for produkterne ved hjælp af de betalingsmetoder, som til enhver tid fremgår af websitet.

5.2 Granzow A/S sørger for sikker onlinebetaling ved hjælp af en ekstern leverandør og for at sikre, at du altid har det højeste sikkerhedsniveau, krypteres dine betalingsoplysninger automatisk, når du indtaster dem.

5.3 Når du betaler med kreditkort, skal du opgive dine kreditkortoplysninger, når du afgiver bestillingen.

5.4 Vi leverer ikke pr. efterkrav.

6. FORTRYDELSESRET, BESKADIGEDE OG/ELLER MANGELFULDE PRODUKTER

Fortrydelsesret

6.1 Du kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalens § 17

Fortrydelsesfristen:
Fortrydelsesfristen er 14 dage

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået varen eller den første levering er i hænde.

Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den købte vare. Fortrydelsesfristen løber ikke, før de har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail). Fristen løber dog senest 3 måneder efter den dag, du har modtaget varen.

Hvis du f.eks. modtager produktet mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Hvordan fortryder du?

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du tilbagesende eller tilbagegive det modtagne til os. Det er tilstrækkeligt, at du inden fristens udløb har overgivet det modtagne til postvæsenet eller en anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til os. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. gemme kvitteringen som bevis for, at du har overgivet varen til postvæsenet mv. med henblik på forsendelse.

Medmindre andet er aftalt, skal du selv betale omkostninger (porto/fragt) ved varens tilbagesendelse. Hvis vi har leveret en erstatningsvare, fordi den pågældende vare som helhed ikke kunne leveres, påhviler omkostningerne ved tilbagesendelse dog os.

Varen skal tilbagesendes til:

Granzow A/S, Ejby Industrivej 26, 2600 Glostrup.

Du kan også fortryde aftalen ved at undlade at modtage varen.

6.2 Såfremt der er foretaget betaling, tilbagebetaler vi denne straks og senest inden for 30 dage fra vores modtagelse af det returnerede produkt. Vi tilbagebetaler dog kun det modtagne beløb og ikke dine leveringsomkostninger i forbindelse med returnering af produktet til os.

6.3 Din ret til at fortryde bestillingen kan bringes i fare, såfremt du ikke har taget behørige skridt til at sikre, at du er i stand til at returnere produktet i væsentligt samme stand og mængde, som da du modtog det (inklusive originalemballage). Dette gælder ikke, såfremt produktets stand er blevet forringet som følge af (a) de handlinger, der har været nødvendige for at kontrollere produktet, eller (b) omstændigheder, som ikke kan tilskrives dig. Under alle omstændigheder anbefaler vi til enhver tid, at du tager behørige og rimelige skridt til at opretholde produktets stand og at du sørger for, at produktet returneres sikkert til os.

Beskadigede eller mangelfulde produkter

Udover retten til at fortryde bestillingen har du også visse beføjelser, såfremt produktet er beskadiget eller mangelfuldt. I så fald bedes du venligst kontakte os og følge nedenstående fremgangsmåde.

6.4 Reklamationer vedrørende mangler ved produktet skal meddeles inden for rimelig tid efter at du har opdaget manglen. Vi anbefaler, at du sender din reklamation skriftligt til Granzow A/S på den adresse eller e-mail, der er anført under i punkt 1.5.Synlige skader skal med det samme meldes til vognmand/fragtservice, og skjulte skader senest indenfor 7 dage.

6.5 Såfremt reklamationen er berettiget, kan du i henhold til bestemmelserne i købeloven anmode om (a) afhjælpning af manglen, eller (b) levering af en erstatningsvare.

6.6 Såfremt vi ikke kan afhjælpe manglen ved produktet eller levere en erstatningsvare eller såfremt sådan omlevering ikke lykkes, kan du efter eget valg vælge at annullere bestillingen eller anmode om prisnedslag.

7. INSTALLATION OG ANVENDELSE

7.1 Reservedele, tilbehør og forbrugsvarer, som du har købt i denne webshop, skal til enhver tid installeres og anvendes i overensstemmelse med den bruger- og installationsmanual, der gælder for det apparat, som du agter at installere og anvende reservedelene/tilbehøret/forbrugsvarerne i. Vi opfordrer dig til at besøge vores website www.granzow.dk for at få fat i den relevante bruger- og installationsmanual eller kontakte vores personale på 43202600

7.2 Reservedele og tilbehør er alene beregnet til installation og anvendelse i kombination med Granzow-produkter, medmindre Granzow udtrykkeligt skriftligt har angivet andet.

7.3 Du er ansvarlig for korrekt installation og anvendelse af de produkter, som du har købt i denne webshop. Vær venligst opmærksom på, at nogle produkter kræver installation af en autoriseret, uddannet og professionel fagmand for at forhindre risiko for konstruktionsmæssig beskadigelse og/eller fysisk skade. Dette er specielt vigtigt for korrekt installation, anvendelse og vedligeholdelse af gaskomponenter, elektriske komponenter, installationsdele og vandkomponenter. For korrekt vejledning bør du altid læse alle instruktioner på emballagen til det produkt, som du har bestilt og/eller den relevante bruger- og installationsmanual.

Vi gør opmærksom på at der til den enkelte reservedel ikke forefindes monteringsvejledning. Montering af delen er derfor for egen risiko. I tilfælde af tvivl om montering, anbefales at tage kontakt til Granzow Service , der mod regning vil montere delen.

7.4 Granzow påtager sig ikke noget ansvar for krav fremsat som følge af (a) ikke-tilsigtet anvendelse eller håndtering af produktet, (b) anvendelse og installation i kombination med apparater, som produktet ikke var beregnet til, eller (c) ukorrekt installation. Bemærk venligst, at anvendelse eller installation, der ikke foretages på behørig vis, kan medføre risiko for dig.

8. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Vi henviser til brugermanualen for alle specifikke oplysninger om vedligeholdelse af det Granzow-apparat, som du har bestilt reservedel eller tilbehør til. Derudover kan du kontakte Granzows servicecenter direkte, som anført på vores website på www.granzow.dk

9. FORCE MAJEURE

Granzow A/S er ikke ansvarlig for fejl eller forsinkelse i udførelse af ordren, hvis og i det omfang sådan fejl eller forsinkelse direkte eller indirekte skyldes omstændigheder, som er uden for Granzows rimelige kontrol og ikke kunne være undgået ved at tage rimelige forholdsregler.

10. GÆLDENDE LOV

Disse betingelser er underlagt lovgivningen i Danmark.

Link til ODR (Online Dispute Resolution) EU's klageportal for onlinehandel: http://ec.europa.eu/odr

Kontakt os og hør mere om vores produkter

– og hvordan vi laver den bedste løsning til dig
 

 

Vores leverandører og samarbejdspartnere

}